Оффис, үйлдвэр

ОФФИС

Office_Sundopt

Office_Sundopt

Conference Room

Уулзалтын өрөө

Employees World_Sundopt

World_Sundopt-ийн ажилтнууд

Team work_Sundopt

Багийн ажил_Sundopt

ҮЙЛДВЭР

Led Linear Producting

Led шугаман үйлдвэрлэл

Integrating sphere test

Бөмбөрцгийг нэгтгэх тест

Insulation resistance Test

Тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн туршилт

QA room_Sundopt

QA өрөө_Sundopt