Шинэ ERP зохицуулалтын сургалт

Манай компани ERP-ийн шинэ журмын талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд эхний хэдэн сард ERP шинэ журмын талаар сургалт явуулсан.