Компанийн түүх

  • Замдаа
  • R&D тагнуул, баг бүрдүүлэхэд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ
  • Малайзын үйлдвэрийг байгуулсан
  • Шинэ үйлдвэрт шилжих, цутгамал цутгах, шахах, OSRAM-тай хамтран ажиллах
  • Eaton болон REGIOLUX-тай хамтын ажиллагаа тогтооно
  • Жилийн эргэлт 15 сая ам.долларыг ЕХ-ны Силваниа руу нийлүүлдэг
  • NVC, Opple (Хятад дахь анхны брэнд) -д дотоод эд хогшил нийлүүлэх
  • Sundopt үүсгэн байгуулсан